Πρακτική Άσκηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας προσφέρει έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων για πρακτική άσκηση (internship) σε κατάλληλους υποψήφιους που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις δράσεις μη κερδοσκοπικών οργανισμών, ερευνητικών κέντρων και κοινωφελών ιδρυμάτων.

Το πρόγραμμα παρέχει στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το αντικείμενο της πολιτιστικής διπλωματίας, τη λειτουργία ενός μη κυβερνητικού οργανισμού και να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση της φιλοσοφίας και του έργου του Ινστιτούτου το οποίο καλείται να προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες και προγράμματα στους τομείς της μελέτης, ανάλυσης, διάδοσης και προβολής της επιστήμης της Πολιτιστικής Διπλωματίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης στο ΕΙΠΔ:

Ημερομηνία έναρξης αιτήσεων:
Ιούνιος 2018

Προσφερόμενες Θέσεις:

Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ελλάδα:

1 θέση: Web Developer, web designer

1 θέση: App Developer

1 θέση: Photographer / Video Editor

Αθήνα:

Ζητούνται φοιτητές προπτυχιακού για πρακτική άσκηση ενός (1) χρόνου στο ΕΙΠΔ με προτίμηση στις διεθνολογικές, οικονομικές, ανθρωπιστικές και νομικές σπουδές.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των εκπαιδευόμενων (εκτός ορισμένων θέσεων).

Μια φορά κάθε 15 μέρες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε προγραμματισμένες συναντήσεις του Ινστιτούτου.

Με το πέρας της πρακτικής τους άσκησης οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πιστοποίηση.

 

 

 

 

 

 

 


Για πληροφορίες/διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή του βιογραφικού, επικοινωνήστε μαζί μας
στο E-mail: info@helleniculturaldiplomacy.gr

Print Friendly, PDF & Email