Διπλωματία της Θάλασσας

Αντικείμενό της είναι η διατήρηση και προβολή της ναυτικής και ναυτιλιακής παράδοσης και ιστορίας ενός τόπου, με τρόπο που να εξυπηρετεί τα εμπορικά, οικονομικά, διπλωματικά και πολιτιστικά συμφέροντα μίας χώρας. Η Ελλάδα διαθέτοντας έναν απ’ τους αρχαιότερους ναυτικούς πολιτισμούς, οφείλει να αναδείξει εκείνα τα στοιχεία που καθιστούν τους ‘Ελληνες εφοπλιστές και ναυτικούς, πρωταγωνιστές της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας, αλλά και φορείς έκφρασης και επικοινωνίας ιδεών και αξιών διαπολιτισμικού χαρακτήρα.

Print Friendly, PDF & Email