Πάρος: Ξενάγηση στην εταιρεία Bio Tev και γνωριμία με τον διευθυντή της Τιμολέοντα Βενετσιάνο

2017 © Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας - Hellenic Institute of Cultural Diplomacy

Η εταιρεία Bio Tev αποτελεί δημιούργημα του εφευρέτη – ερευνητή Τιμολέωντα Βενετσιάνου.Σκοπός της είναι η διαχείριση των εφευρέσεων και τις καινοτομίες που έχουν γίνει από τον εφευρέτη – ερευνητή Τιμολέωντα Βενετσιάνο και έχουν διεθνώς αναγνωριστεί κατά τα προηγούμενα έτη. Όραμα της επιχείρησης είναι να συμβάλει, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, στην επίλυση προβλημάτων ολοκληρωμένης διαχειρισης των αποβλητων ελαιοποίησης, τυρογάλακτός και άλλων δραστηριοτήτων μεταποίησης πρωτογενών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, κατά τρόπο ώστε να παραλαμβάνονται πρώτες ύλες και προϊόντα από αυτά να επιτυγχάνεται η αειφορία και τέλος να προστατεύεται το περιβάλλον από την ορθολογισμένη τους διαχειριση.

Διαβάστε περισσότερα

Print Friendly, PDF & Email