Νέο παράρτημα του Ε.Ι.Π.Δ. στο Ιάσιο της Ρουμανίας

Ο ακαδημαϊκός Mihai-Dan Chițoiu είναι ο νόμιμος αντιπρόσωπος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας με έδρα το Ιάσιο της Ρουμανίας

Ο Mihai-Dan Chiţoiu είναι Καθηγητής στη Σχολή Φιλοσοφίας και Κοινωνικοπολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, Ρουμανία. Διδάσκει μαθήματα σχετικά με την Πνευματικότητα της Χριστιανικής Ανατολής και την Ανατολική Φιλοσοφία. Οι πρόσφατες δημοσιεύσεις του περιλαμβάνουν την πατερική αντίληψη του ατόμου και τη σημασία του για τον σύγχρονο πολιτισμό, “Religion and Culture in Dialog. East and West Perspectives”,, Springer, 2016, St. Gregory Palamas’ Critique of Nominalism, in “Triune God. Incomprehensible but Knowable – The Philosophical and Theological Significance of St Gregory Palamas for Contemporary Philosophy and Theology”, Cambridge Scholars, 2015, and Значение реальности в учении Паламы (The Meaning of Reality in Palamite Doctrine), VERBUM, No. 17, 2015, Sankt Petersburg.  Είναι Διευθυντής του Ιασίου Κέντρου, Συμβούλιο για την Έρευνα της Φιλοσοφίας, Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, μέλος ενός μεγάλου αριθμού ακαδημαϊκών οργανισμών και συντακτικού μέλους πέντε διεθνών περιοδικών. Είχε πάνω από 30 επιστημονικές παρουσιάσεις και έδωσεδιαλέξεις σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.

Print Friendly, PDF & Email