Ελένη Μουστάκα

Η Ελένη Μουστάκα είναι μέλος της οργανωτικής επιτροπής του παραρτήματος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας στην Κέρκυρα.

Η κυρία Μουστάκα είναι Πληροφορικός και μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ψηφιακής Διαχείρισης Πολιτισμικής Πληροφορίας. Έχει σπουδάσει στο τμήμα Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και έχει εκπονήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου που εδρεύει στην Κέρκυρα με ειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα. Κατά την παραμονή της στην Κέρκυρα είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε πρόγραμμα ανάδειξης και προβολής σημείων τουριστικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος μέσω εικονικών κόσμων καθώς και σε πρόγραμμα για την ενίσχυση της δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης της Φιλαρμονικής Ένωσης «Καποδίστριας».

Ανάμεσα στα ενδιαφέροντά της είναι η τριδιάστατη αναπαράσταση μνημείων που είτε δεν υπάρχουν πλέον είτε υπάρχουν μόνο μέσα από μύθους, θρύλους και παραδόσεις της πολιτιστικής και λαϊκής κληρονομιάς, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, καθώς και η δημιουργία εφαρμογών για κινητές συσκευές με στόχο την εξάπλωση της πολιτισμικής πληροφορίας. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χρηστών και Φίλων του Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα. Γνωρίζει την Αγγλική γλώσσα.

Print Friendly, PDF & Email