Αλεξάνδρα- Αικατερίνη Ανδριανού


Η Ανδριανού Αλεξάνδρα- Αικατερίνη είναι μέλος της Oργανωτικής Eπιτροπής του Pαραρτήματος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας στην Κέρκυρα.

Η κυρία Ανδριανού γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Είναι απόφοιτος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του τμήματος Ανθ. – Αρχιτεκτονίκης Τοπίου του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, στην Άρτα. Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (MSc) «Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες, κατ. Μουσειολογίας» του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η Ανδριανού Αλεξάνδρα – Αικατερίνη ασχολείται με την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών, καθώς επίσης και με τον σχεδιασμό εξωτερικών χώρων ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα. Έχει ασχοληθεί εντατικά με μελέτες/προτάσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης σχολικών αυλών και με την αξιοποίησή τους ως χώρους μάθησης, μέσω της συνεργασίας της με την Μονάδα Αειφόρου Σχολείου & Χώρων Παιχνιδιού του ΑΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, σε σχολικές μονάδες της Άρτας και της Κέρκυρας. Επίσης συμμετείχε στην ομάδα εργασίας για την πρόταση διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του αρχαιολογικού μουσείου της Άρτας. Είναι εξωτερικός συνεργάτης του εργαστηρίου γεωργικής μηχανικής και διαχείρισης φυσικών πόρων του ΑΤΕΙ Ηπείρου, της σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και διατροφής, καθώς επίσης και ερευνήτρια του Εργαστηρίου Μουσειολογίας, Προστασίας, Αποκατάστασης και Αξιοποίησης Πολιτισμικών Αγαθών (μνημείων, μουσείων, κλπ.) του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Print Friendly, PDF & Email