Δημήτρης Νίκας

Ο Δημήτρης Νίκας είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας του Παραρτήματος Αθήνας.

Ο κύριος Νίκας γεννήθηκε το 1996 στα Τρίκαλα και πέρασε τη μαθητική του ηλικία στα Τρίκαλα, στη Σκόπελο και στην Αθήνα. Σήμερα φοιτά στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι δόκιμος ερευνητής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων και, παράλληλα, κάνει πρακτική στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης.

Τα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στην προώθηση της ελληνικής λόγιας μουσικής.

Print Friendly, PDF & Email