Παναγιώτης Προβατάς

Ο Παναγιώτης Προβατάς είναι μέλος της Επιστημονικής Ομάδας του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας.

Ο κύριος Προβατάς κατάγεται από την Κέρκυρα και Λέσβο, και μεγάλωσε στη Μυτιλήνη όπου ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες σπουδές του.
Τέλεσε τις προπτυχιακές του σπουδές, από τον Σεπτέμβριο του 2013 έως τον Σεπτέμβριο του 2017, στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων (κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (βαθμός 8). Την τρέχουσα περίοδο είναι φοιτητής στο αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μεσογειακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών & Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την εξέταση των διάφορων εκφάνσεων της ανθρώπινης ταυτότητας και πώς επηρεάζουν τον πολιτικό-κοινωνικό-οικονομικό-πολιτιστικό χώρο γύρω της. Σχετικό θέμα έχει αναπτυχθεί στην πτυχιακή του εργασία: Borders and Identity in Contemporary International Politics: The Cases of Germany and Austria. Παράλληλα έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και επιστημονικά συνέδρια πάνω σε θέματα πολιτικής, διεθνών σχέσεων, γεωστρατηγικής, διπλωματίας και κουλτούρας.
Γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα (κάτοχος διπλώματος Proficiency), και παράλληλα παρακολουθεί μαθήματα εκμάθησης ιταλικής γλώσσας στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο της Αθήνας, σχεδιάζοντας το επόμενο βήμα των σπουδών του στο εξωτερικό με προτεραιότητα την Ιταλία.
Από τον Φεβρουάριου μέχρι τον Απρίλιο του 2017 ήταν ειδικός ασκούμενος (στα πλαίσια πρακτικής άσκησης) στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου. Από τον Οκτώβριο του 2017 ξεκίνησε ως δόκιμος ερευνητής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ) στην ομάδα για την Στρατηγική Κουλτούρα. Παράλληλα εργάζεται και ως εθελοντής στην Μη Κυβερνητική Οργάνωση “Ευρωπαϊκή Έκφραση”, που ασχολείται με θέματα διαχείρισης των προσφυγικών ροών.

Πέρα των παραπάνω επιστημονικών του ενδιαφερόντων και ασχολιών έχει αγάπη στα ταξίδια, στον αθλητισμό, στην μουσική και στη μαγειρική. Μέσω της δραστηριοποίησής του στο Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας, στοχεύει να ενώσει τα επιστημονικά ενδιαφέροντα με τις κλίσεις του για την οργάνωση της ελληνικής διπλωματίας της γαστρονομίας (Culinary Diplomacy – Gastrodiplomacy).

Print Friendly, PDF & Email